dilploamsGrass

Makedonya Üniversitesi Rehberi

Makedonya Üniversitesi Rehberi

Makedonyadaki Üniversiteler AB’nin Bologna deklarasyonuna tabi olduğundan, diplomanız YÖK tarafından kabul edilir ve öğrenciliğiniz süresince serbest dolaşım hakkından yararlanırsınız.
Yaşam masrafları yurdumuz ve AB birliğindeki ülkelerle kıyasla çok uygundur, makedonya vatandaşları türklere karşı oldukça sıcak kanlıdır,makedonya halkının çoğu türkçe dilini konuşabilir .
Makedonya’da tıp eğitimi 6 yıl, eczacılık ve diş hekimliği bölümleri 5 yıl, Makedonya’da mühendislik ve diğer bölümler ise dört yıldır.
Makedonya eğitim sisteminde bulunan üniversitelerin çoğu devlet üniversitesidir,İngilizce eğitim veren özel ve devlet üniversiteleri ileMakedonya Üniversiteleri öğrencilere geniş seçenek yelpazesi sunar, yeri gelmişken size Üsküp Kiril Metodi, İştip Üniversitesi ve Makedonya Avrupa Üniversitesi ’ni büyüteç altına aldık

Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi Makedonya Cumhuriyeti’nin en büyük ve saygın üniversitedir. Adını “Kiril Alfabesi” nin kurucuları olan Bizanslı kardeşler Kiril ve Metodi ‘ den almıştır ,bünyesinde her yıl 50.000 ‘den fazla öğrenci ve yaklaşık 700 yabancı ülkelerden gelenöğrenci eğitmektedir . Ayrıca, öğretim ve araştırma personeli sayısı 2.390 kişidir, üniversite 300 den fazla kurum tarafından desteklenmektedir.
Öğretim ana dili Makedonca, ancak Makedonca, Ingilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve azınlık dillerinde yürütülen dersler vardır.
Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi’nin misyonu Dünya çapında kalitesini kanıtlamaktır .Kiril Metodi Üniversitesi Üsküpün en köklü devlet üniversitesi olmakla birlikte çağımızın getirdiği her yıl artan yüksek eğitim standartını karşılayabilmektedir ve üniversite faaliyetlerinin tüm alanlarında Avrupa standartlarına uygun şekilde eğitim sistemini yönetir. Bir çok türk öğrencinin ilk seçeneği olan bu eğitim kurumu bir diğer saygınlık kazanmış kurum olan İştip Üniversitesi ile rekabet içindedir.

İştip Üniversitesi Goce Delçev 27 Mart 2007 tarihinde kurulmuştur ve ülkenin dördüncü devlet üniversitesi olmuştur.Üniversite Her Yıl 5000 öğrenci eğitmektedir, üniversite bünyesinde 13 fakülte içerir ve 400′den fazla öğretim üyeleri ve personel bulundurur. Ana bina ve öğretim birimlerinin çoğu İştip kasabasında bulunur, ancak Doğu Makedonya ‘da farklı şehirlerdede bulunmaktadır : Radoviş , Kocani, Kavadarci, Gevgelija, Vinnitsa, Probishtip.

İştip’te Bulunan Fakülteler :
· Doğal Bilimler ve Mühendislik Fakültesi
· Tarım Mühendisliği Fakültesi
· Tıp Fakültesi
· Fioloji Fakültesi
· İktisat Fakültesi
· Güzel Sanatlar Fakültesi
· Bilişim Fakültesi
· Pedagoji Fakültesi

Kocani de Bulunan Fakülteler :

Probiştip Fakülteleri :
· Teknik Fakültesi

Vinitsa ‘ da bulunan Fakülteler :
· Makine Mühendisliği Fakültesi

Gevgeliya ‘da bulunan Fakülteler :
· Turizm Fakültesi
· Hukuk Fakültesi

Radoviş ‘te Bulunan Fakülteler :
· Elektrik Mühendisliği Fakültesi

Makedonya Avrupa Üniversitesi
Avrupa Üniversitesi kuruluş tarihi 2001 yılı olmasına rağmen ilk akreditasyonu olan makedonya üniversitesi ünvanına 2005 yılında kavuşmuştur.
Makedonya Avrupa Üniversitesi, 13 yıl gibi eğitim hayatında çok hızlı bir gelişim göstererek büyük bir saygınlık ve güven kazanmıştır.Makedonya üniversiteleri arasında hatrı sayılan bir üniversitedir. Sunmuş olduğu modern yüksek teknolojik eğitim araç ve şartlarıyla birlikte sunduğu eğitim kalitesi ile büyük bi öğrenci kitlesine sahiptir.IACBE kurumundan akredite alan ve “İmkanlar Ülkesi” diye tanıdığımız Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) diploması tanınmaktadır.
Büyük başarıların yazılı olduğu bir sayfanın altında imzası olan bu kurumun bir başarısı var ki çok sık raslanmamakta. Makedonya’da eğitime yeni bir bakış açısı kazandıran bu başarının adı “Makedonca Eğitim”. Herhangi bir imtihana girmeden ve herhangi bir koşul gözetilmedenMakedonca Üniversite kapılarını okumak isteyen öğrencilerimize açmıştır.
Yurtdışında ingilizce,fransızca ,italyanca veya bulunduğu ülkenin dilinde üniversite eğitimini tamamlayan bir çok öğrenci vardır, bilinmeyen ise artık Makedonca Dilinde Makedonya ‘da eğitim mümkündür , bu gelişme Makedonya’da Türklerin dünya büyükleriyle aynı seviyede saygınlık kazanmış olduğunun bir başlangıç işaretidir.
Üniversitenin bünyesinde 9 fakülte bulunmaktadır :
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Fizik Tedavi Fakültesi
İktisat Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bilişim Fakültesi
Dedektiflik ve Kriminoloji Fakültesi

Yukarıda belirtilen tüm fakültelerde Makedonca Eğitim verilmektedir, fakat bir çok vatandaşımızın tercihi Diş Hekimliği,Eczacılık,Hukuk ve Fizik Tedaviden yanadır.